Seminář 2016: Nová legislativa a malé čistírny

Jednodenní seminář, konaný 2x:

ČOV s kapacitou pod 10000 EO:
„Rizika a provozní možnosti“ ve světle připravované legislativy

datum  10.2.2016 20.4.2016
místo konání  AQUATIS, a.s., Brno VAS, a.s., Brno

Přiložený soubor obsahuje informace z prezentací většiny přednášek: Seminar_2018_prednasky (17MB)

 1. Nový pohled na zpoplatnění vypouštěného znečištění
  Zdeňka Jedličková, VAS, a.s.
 2. Poplatky – ekonomický nástroj motivace, je vždy nezbytné platit?
  Jiří Jelínek, VAS, a.s.
 3. Možnosti optimalizace procesu odstraňování dusíku a fosforu na stávajících ČOV
  Jan Foller, VAS, a.s.
 4. Účinné metody srážení fosforu nemusí být vždy investičně nákladné
  praktické výsledky ČOV Velké Meziříčí
  Jan Foller, VAS, a.s.
 5. Stabilita a jednoduchost provozu je dána již projektem
  základní technologické podmínky pro stabilní provoz malých ČOV
  Milan Jun, Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek, Bc. Leoš Tůna
 6. Možnosti zajištění kontinuity nátoku splašků u malých ČOV
  podmínka stability provozu, malá čerpadla – praktická konkrétní řešení čerpacích stanic na ČOV se zaměřením na malé objekty
  František Novotný, WILO CS, s.r.o.
 7. Kyslíkové čidlo není luxusem ani u ČOV s projektovanou kapacitou 200 EO
  A jak je to a amoniakem a dusičnany? Praktický pohled
  Jan Foller, Ing. Pavel Pavlík
 8. Kompostování kalů z ČOV
  metoda hygienizace, praktický pohled na kompostování
  Michaela Kuchaříková, SITA CZ a.s.
 9. Hygienizace s využitím čistého kyslíku
  10 let zkušeností, provozní výsledky, náklady, logistika, perspektiva metody
  Petr Klimeš, VAS, a.s.