Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2024

datum 22. – 23. 2. 2024
místo konání   OREA resort Panorama, Blansko
počet účastníků   115

 

 

 

 

Připojené soubory obsahují 
– přehled abstraktů: Konference_2024_abstrakty (24MB)
– seznamy, odkazy, inzerce: Konference_2024_přednášky, partneři, vystavovatelé a inzerce (7MB)

Přehled příspěvků (s odkazy na stažení obsahu prezentací v PDF):

 1. Ochrana vod v ChKO Moravský Kras
     Kotyzová M.
  [odkaz pro stažení]
 2. Co snese řeka pod ČOV, sucho a znečištění
     Fuksa J.
  [odkaz pro stažení] .
 3. Vliv antropogenní činnosti na kvalitu vod v chráněných krajinných oblastech
     Halešová T.
  [odkaz pro stažení] .
 4. Umožnilo by nadstandardní odstraňování fosforu v ČOV v povodí vybraných potoků v Praze dosažení dobrého stavu vodních útvarů?
     Rosendorf P.
  [odkaz pro stažení] .
 5. Legislatívne pravidlá a konkrétny stav riešenia čistenia odpadových vôd v horských a krasových oblastiach Slovenska
     Nagy Czölderová M.
  [odkaz pro stažení] .
 6. Denitrifikační bioreaktor – od laboratorních testů k poloprovozu
     Hrich K.
  [odkaz pro stažení] .
 7. Korozní problémy ČOV
     Kreislová K.
  [odkaz pro stažení] .
 8. Metody měření průtoku vzduchu v potrubních rozvodech: Výhody, nevýhody a přesnost měření
     Záruba M.
  [odkaz pro stažení] .
 9. MBR – výsledky pěti let reálného provozu
     Bábíček R.
  [odkaz pro stažení] .
 10. Rekonstrukce ČOV s využitím podpovrchové aerace
     Ševčík J. [odkaz pro stažení] .
 11. Common inaccuracies and mistakes in data sheets of displacement compressors: How to compare
     Wadecki M.
  [odkaz pro stažení] .
 12. Mechanický stupeň malých ČOV – význam a možnosti efektivního řešení
     Novotný J.
  [odkaz pro stažení] .
 13. ČOV pro 1000 EO – příklad intenzifikace s odděleným srážením fosforu
     Foller J.
  [odkaz pro stažení] .
 14. Specifika realizace a provozu ČOV v malých průmyslových a komerčních objektech
     Vojtěchovský R.
  [odkaz pro stažení] .
 15. Využití přírodních koagulantů při zpracování čistírenského kalu
     Suchý P.
  [odkaz pro stažení] .
 16. Vybrané mikropolutanty na ČOV Blansko a jejich redukce prostřednictvím ozonizace v kontextu připravované směrnice EU
     Macsek T.
  [odkaz pro stažení] .
 17. Fyzikální vlastnosti odvodněného čistírenského kalu z různých technologií ČOV
     Koutný T.
  [odkaz pro stažení] .
 18. Léčiva na ČOV střední velikosti, výsledky dvouletého sledování
     Jelínek J., Boháčková Z.
  [odkaz pro stažení]