PŘIPRAVUJEME: Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2024

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, s generálním partnerem Vodárenskou akciovou společností, a.s., za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství si Vás dovolují pozvat k aktivní účasti na desáté konferenci, která se bude konat ve dnech:

22. – 23. února 2024 v Blansku

Bližší informace ke konferenci, přihlášce příspěvků a další obsahuje vydaný 1. cirkulář, který lze otevřít přes odkaz: 
2024_Blansko první cirkulář (900kB)

Tématem konference jsou zvýšené nebo zvláštní nároky na čištění a zpracování odpadních vod, zejména při odstraňování nutrientů, v podmínkách nebo oblastech se specifickými požadavky, např. v chráněných krajinných územích nebo ochranných pásmech nádrží. Cílem pak je seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky, technologickými postupy u nás i v zahraničí a výměna praktických zkušeností mezi odborníky dotčenými touto problematikou.

Konference navazuje na předchozí úspěšné akce konané v Boskovicích a Blansku v minulých 19 letech a klade si za cíl přinášet především konkrétně využitelné, i když nejen nové informace z oboru. Organizátoři jsou přesvědčeni, že i malé čistírny zasluhují „inženýrský přístup.“

Konference je plánována jako dvoudenní. Na druhý den konference je po přednáškách plánována exkurze na jednu ze zajímavých lokalit v Moravském Krasu, doplněná fundovaným výkladem odborníka CHKO.