Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2022

datum 12. – 13. 5. 2022
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků   125

 

 

 

Připojené soubory obsahují 
– přehled abstraktů: Konference_2022_abstrakty (11MB)
– sborník konference: Konference_2022_sborník (16MB)

Přehled příspěvků:

 1. Nároky na ČOV v krasových oblastech
   Kotyzová M.
 2. Požadavky na kvalitu povrchových a odpadních vod z pohledu Povodí Moravy
  Kosour D.
 3. Kanalizační řády – je současná praxe skutečnou zárukou zlepšování a ochrany kvality povrchových vod?
    Foller J.
 4. Odlehčování odpadních vod z jednotných kanalizačních systémů
    Kolečkář V.
 5. Řešení problematiky zápachu na výtlaku z kanalizačních ČS – zkušenosti SRN
    Malaník S.
 6. Monitoring kvality a množství vypouštěných průmyslových odpadních vod
    Povýšilová M.
 7. CaviPlasma – nová technologie pro pokročilou oxidaci na základě hydrodynamické kavitace a nízkoteplotního plazmatu
    Fuksa J.
 8. Odlehčování odpadních vod a ochrana toků – zkušenosti SRN
    Musil J.
 9. Nová kyslíková aktivace společnosti AGRO Jesenice u Prahy
  Bek D.
 10. Recyklace, závlahy, hygienické zabezpečení – nároky
    Matějů L.
 11. Využití vyčištěných odpadních pro revitalizaci krajiny, projekty
    Gallus J.
 12. Porovnání poloprovozních technologií pro odstranění fosforu
    Holba M.
 13. Vazba III. st. čištění na technologickou linku ČOV, provozní zkušenosti
    Jelínek J.
 14. Terciární stupeň ČOV a lamelové usazovací nádrže
    Ježek S.
 15. Dezinfekce vyčištěné odpadní vody UV zářením, příklady z praxe
    Beneš J.
 16. Dezinfekce vyčištěných odpadních vod s využitím kyseliny peroxomravenčí
    Pavúk J.
 17. Porovnání provozu MBR a klasické technologie na ČOV se smíšenou technologií
    Bábíček R.
 18. Technologie čistíren odpadních vod s membránovou technologií a vyhodnocení funkce ČOV MBR s kapacitou 190 EO
    Jun M.
 19. Materiály a korozní rizika v prostředí čistíren odpadních vod
    Kreislová K.
 20. Kaly s naplněním nové legislativy a podpora uplatnění dle kvality – přímá aplikace a kompostování
    Křížová O.
 21. Fosfor v půdě a mechanismy jeho využití rostlinami
    Záhora J.
 22. MKH – Oxyterm, možnosti uplatnění a současný stav využití
  Foller J.
 23. Zpracování kalů, logistika, náklady
    Dubina O.