Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2019

datum 21. – 22. 2. 2019
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 
140

 

 

 

 

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník: Konference_2019_sbornik (11MB)

Přehled příspěvků: 

 1. Nová právní úprava CHKO Moravský kras
     Leoš Štefka
 2. Eliminace transportu pesticidů a léčiv v ŽP
    Taťána Halešová
 3. Měření průtoku a kontrola kvality na odlehčovacích komorách
    Michaela Povýšilová
 4. Zdroje fosforu v povodí vybraných vodních nádrží
    Dušan Kosour
 5. Problematika monitoringu mikropolutantů v OV a kalech
    Josef Čáslavský, Klára Jagošová, Jan Foller
 6. Membránové separace při úpravě a čištění odpadních vod: principy, výhody a limitace
    Jiří Cakl
 7. Zkušební provoz ČOV Bosch Diesel Jihlava – čistírny s technologií MBR čistící i průmyslové OV
    Radek Vojtěchovský, Daniel Vilím
 8. Rizika využívání šedých vod
    Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková, Martina Štěpánková, Petr Dušta
 9. Využití čistého kyslíku na ČOV masozávodu Kaufland
    David Bek, Antonín Kroupa
 10. ČOV České Budějovice – optimalizace aeračního systému
    Jiří Stara, Josef Smažík
 11. Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod
    Pavel Ditl, Tomáš Jirout
 12. Mikrobiální koroze antikorozních materiálů na ČOV
    Kateřina Kreislová, Zdeněk Barták, Libor Turek
 13. Zvýšení obsahu metanu v bioplynu pomocí rozkladu CO2
     Monika Vítězová, Tomáš Vítěz
 14. Optimalizace tlakové kanalizační sítě na základě nových způsobů komunikace domácích čerpacích stanic
    Andrzej Szeroki, Jozef Mikulec
 15. ČOV Blatnička – moderní, malá, plně automatizovaná ČOV s EO 600
    Richard Bábíček
 16. Čistírenské kaly v kompostech
    Olga Křížová
 17. Nová pravidla pro použití kalů na zemědělské půdě
    Josef Svoboda
 18. Zásady pro přípravu projektové dokumentace ČOV do 2.000 EO ve světle nové legislativy
     Jan Foller, Jiří Jelínek, Leoš Tůna