Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2017

datum 23. – 24. 2. 2017
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 
118

 

 

 

 

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník: Konference_2017_sbornik (9MB)

Přehled příspěvků: 

 1. Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu: vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií
  Pavlík I. a kol.
 2. Vyhodnotenie kvality vycistenej vody a prevádzkových parametrov na 2 mestských ČOV  s intenzívnym odstraňovaním dusíka a fosforu v SR
  Drtil M.
 3. Výskyt pesticidních látek v CHKO Moravský kras
  Halešová T.
 4. Třetí stupeň čištění – možná úsporná technická řešení
  Foller J.
 5. Řešení intenzívně navštěvovaného objektu v krasovém území
  Plotěný K., Vacek J.
 6. Nová generace rotačních objemových čerpadel a srovnání vhodnosti jejich použití s vřetenovými čerpadly
  Rouš J.
 7. Intenzifikace kalové koncovky s dezintegrací kalu
  Esterka M., Foller J.
 8. Vliv polymerů v zemědělství: jejich použití a výhody
  Carly C., Harastej J.
 9. Srážení zbytkových koncentrací fosforu – železo nebo hliník?
  Pečenka M., Novotná V.
 10. Mikrobiologická kontaminace kalů a požadavky na ověření účinnosti hygienizace
  Matějů L.
 11. Dostupnost fosforu pro rostliny
  Záhora J.
 12. Semicentrálne riešenie čistenia komunálnych vôd a vybraných priemyselných odpadových vôd
  Hlavačka V., Pénzes L.
 13. Membránové ČOV- možnosti, praktické aplikace a zkušenosti
  Vojtěchovský R., Vilím D.
 14. Mechanické předčištění pro malé průtoky
  Prax O.
 15. Balasty, výskyt, příčiny, možnosti a způsoby odstranění – příklady z praxe
  Mázlová M.
 16. Praktické zkušenosti z použití laserových průtokoměrů na stokových sítích
  Povýšilová M.
 17. Optimalizace provozu ČOV v papírnách pomocí optického senzoru CHSK
  Volenec M.
 18. Navrhování a provoz čerpadel a míchadel na ČOV
  Novotný F.