Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2015

datum 26. – 27.2.2015
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

125

 

 

 


Připojený soubor obsahuje vydaný sborník: Konference_2015_sbornik (15MB)

Přehled příspěvků:

Monitoring Jedovnického a Rudického potoka

 1. Eva Gruberová, Kateřina Schrimpelová,  Jitka Malá
   
 2. Přísun z ČOV do recipientů v podmínkách hydrologického sucha
  Josef K. Fuksa
   
 3. Problematické  zložky odpadových vôd
  Vladimír Hlavačka

 4. Odstraňovanie dusíka v SR
  Miloslav Drtil

 5. Inhibice nitrifikace a denitrifikace vybranými látkami
  Jitka Malá, Karel Hrich, Robert Hrich

 6. Problematika pesticidů ve vodách
  Taťána Halešová

 7. Nové materiály na bázi kompozitních částic ryzího železa, reaktivních částic železa ve vyšších valenčních stavech a jejich využití pro sanační technologie a čištění odpadních vod
  Jaroslav Hrabal, Dagmar Bartošová

 8. Nová ČOV společnosti KRPA PAPER, a.s. využívající čistý kyslík v aktivaci
  David Bek, Antonín Kroupa

 9. Předcházení rizikům průmyslových odpadních vod na komunálních čistírnách monitoringem vybraných parametrů odpadních vod
  Miloš Volenec

 10. Vliv kalové vody na odstraňování fosforečnanů na aktivační čistírně odpadních vod
  Jiří Wanner, Petra Vrabcová, Tomáš Fuka

 11. Třetí stupeň čištění s lamelovým usazovákem
  Jan Foller, Martin Eyer

 12. Zkušenosti  s čištěním odpadních vod s velkým nárazovým znečištěním
  Oto Dubina

 13. Monitorování malých ČOV
  Karel Plotěný, Miroslav Plotěný

 14. Energy efficient mixing with hyperboloid stirrers
  Energeticky účinné míchání hyperboloidními míchadly
  Efraim Riess-Gonzalez, Marcus Höfken

 15. Jak ovlivní stárnutí pneumatických aeračních systémů provoz ČOV
  Břetislav Krňávek

 16. Problematika zpracování kalu s podílem vláknitých a mechanických nečistot
  Rainer Zobel, Miroslav Esterka

 17. Zkušenosti s provozem malých mobilních odstředivek
  J. Foller, T. Jílek, O. Paulenka

 18. Sulfan- výskyt , působení  a eliminace v kanalizaci
  Věra Novotná

 19. Problematika monitoringu a vzorkování odpadních vod
  Michaela Povýšilová