Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2013

datum 21. – 22.2.2013
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 
110

 

 

 

 

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník: Konference_2013_sbornik (24MB)

Přehled příspěvků:

 1. Křtinský a Jedovnický potok – znečištění a zdroj pitné vody
  Gruberová E.
 2. Kvalita povrchových vod v povodí Moravy a Dyje
  Kosour D.
 3. Identifikace zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Švihov
  Pečenka M., Martínek F., Hrušková P., Wanner J.
 4. Využití ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií pro čištění odpadních, podzemních a povrchových vod
  Černík M., Zbořil R.
 5. Rizikovost průmyslových vod na jejich čištění v komunálních ČOV a podmínky kanalizačních řádů pro jejich vypouštění do kanalizace a kontrolu
  Vorálek J.
 6. Iron Salts To Control Odour And Corrosion In Waste Water Treatment
  Jereb A., Maxová L.
 7. Praktické možnosti využití nanočástic železa k čištění podzemních vod
  Hrabal J., Bartošová D.
 8. Zkušenosti s čištěním odpadní vody z elektrotechnického průmyslu na městské ČOV Lanškroun
  Fiedler L., Vágner I.
 9. Provozování čistíren odpadních vod na mikulovsku během vinařské kampaně
  Dubina O, Otáhal J.
 10. Vliv technologických odpadních vod z úpravy pitné vody na provoz kanalizace a ČOV
  Foller J., Linhartová L., Paulenka O., Jilek T.
 11. Provozní zkušenosti s biologickým odsiřováním bioplynu
  Jeníček P., Hořejš J.
 12. 10 let zkušeností s technologií dezintegrace kalů ultrazvukem
  Eder B.
 13. Dávkování chemikálií do kontinuálních zařízení a okruhů ČOV pomocí statických a in-line směšovačů
  Ditl P., Rieger F.
 14. Problematika spojená s požadavkem  “malých“ průtoků  při čerpání odpadní vody
  Hodaň V., Kincl O., Melichar J.
 15. Řešení strojního zpracování kalů na malých ČOV
  Doskočil B., Ševčík J.
 16. Poloprovozní ověření ozonizace k předčištění průmyslových odpadních vod
  Pešoutová R., Hlavínek P.
 17. Extrémní požadavky na mechanický stupeň čištění – malé ČOV
  Janda V., Herman D.
 18. Praktické zkušenosti s měřením ve vodním hospodářství
  Prokel D.
 19. Fyzikálno-matematické vyjadrenie stlačeného vzduchu
  Búda T.
 20. Alternativní nosiče biomasy pro biologické čištění odpadních vod
  Lederer T., Křiklavová L., Novák L., Dub T.
 21. Využití mobilních aplikací při kontrole plnění podmínek kanalizačních řádů a prevenci poruch stokových sítí
  Boháčková Z. Kašík I.
 22. Membrány, novinky a nové možnosti jejich použití při čištění vod
  Lev J.,  Plotěný K., Vinklárková D.