Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2011

datum 24. – 25.2.2011
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 
98

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník:  Konference_2011_sbornik (19MB)

Přehled příspěvků:

 1. Podzemní Punkva – mezinárodně významný mokřad 
  Kovařík Miroslav  

 2. Zmeny v kvalite povrchových vôd v SR a plnenie imisných limitov 
  Drtil Miroslav  

 3. Kvalita vody a sinice, výsledky z praxe
  Maršálek Blahoslav, Maršálková Eliška, Holba Marek, Plotěný Miroslav

 4. Zvýšené odstraňování fosforu z odpadních vod
  Sýkorová Eva, Wanner Jiří  

 5. Detekce patogenních bakterií v odpadních vodách
  Baudišová Dana, Benáková Andrea 

 6. Má odběr odpadní vody typu „c“ dle vyhlášky č. 293/2002 Sb. smysl ?
  Omelka Vít; Bernáth Pavel

 7. Význam měření vodivosti ve vodě vstupující na čistírnu odpadních vod
  Mácová Zuzana 

 8. Metody částečné nitrifikace
  Vacková Lenka, Vejmelková Dana, Wanner Jiří 

 9. Využití nanočástic elementárního železa pro čištění odpadních vod
  Černík Miroslav, Nosek Jaroslav, Lacinová Lenka

 10. Nanovlákenné materiály jako nosiče biomasy
  Křiklavová Lucie, Lederer Tomáš

 11. Navrhování reaktorů pro účinné srážení fosforu
  Látal Milan, Foller Jan  

 12. NRBF systém a III. stupeň čistíren odpadních vod
  Foller Jan, Eyer Martin, Jelínek Jiří 

 13. Extreme requirements on waste water treatment
  Schöne Wolfgang 

 14. Čistírna MBR na letišti ve Valencii
  Aguilar Marcelo  

 15. Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení
  Rieger František, Ditl Pavel  

 16. Současné možnosti řešení mechanického předčištění odpadních vod
  Hladík Zdeněk  

 17. Extrémní požadavky na mechanický stupeň čištění
  Janda Václav, Bednář Jan  

 18. Technické a ekonomické možnosti dmýchadlových sestav pro optimalizaci provozu malých ČOV
  Zwettler Oto  

 19. Armatury JMA v ČOV a regulace průtoku vratných kalů
  Šmikmátor Ferdinand  

 20. Zpracování kalů z malých ČOV – koncepce
  Foller Jan, Eyer Martin  

 21. Provozní zkušenosti s odstraňováním zápachu stokových sítí
  Tomenendalová Eva, Jílek Tomáš, Stehno Vladislav  

 22. Klady a zápory technologických procesů pro recyklaci a odstranění fosforu z povrchových a odpadních vod
  Holba Marek, Plotěný Miroslav, Maršálková Eliška, Maršálek Blahoslav  

 23. Kombinovaný systém aktivace a jeho využití v decentrálním čištění odpadních vod
  Hellstein Rostislav, Stähler Theo, Stähler Hubertus, Stähler Georg