Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2009

datum 26.-.27.2.2009
místo konání Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků 137

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník: Konference_2009_sbornik (16MB)

Přehled příspěvků:

 1. Nové poznatky hydrologie Moravského krasu
  Miroslav Kovařík, Ivan Balák
   
 2. Hranice možností v odstraňování BSK5 a CHSKCr u ČOV s jednoduchým biologickým stupněm
  Jiří Wanner
   
 3. Kinetika přeměn dusíkatých sloučenin v SB-reaktoru
  Jitka Malá, Josef Malý, Karel Hrich
   
 4. Modelovanie minimalizácie dusíkového znečistenia odpadových vôd a.s. Duslo systémom R-D-N
  Mikuláš Buday, Alena Andrášiová, Peter Németh
   
 5. Využití kalu pro přípravu substrátu pro denitrifikaci
  Jana Vondrysová, Jana Koubová, Kamila Grymová, Pavel Jeníček
   
 6. Intenzifikace klasisckých biologických čistítren odpadních vod Biotechnologií lentikats
  Lucie Čechovská, Alžběta Boušková, Jan Mrákota, Radek Stloukal, Michal Norek
   
 7. Čištění odpadních vod s dusíkatým znečištěním pomocí imobilizovaných denitrifikačních bakterií
  Josef Máca, Jana Zábranská, Dana Pokorná, Alžběta Boušková
   
 8. Kalové hospodářství versus čistírenská linka; symbióza nebo parazitismus?
  Pavel Jeníček
   
 9. Tertiäre Abwasserreinigung durch Membranbioreaktoren – Erfahrungen mit dem VRM-Verfahren
  Hackner Torsten, Lanz Bettina, Zdeněk Hladík
   
 10. Bakteriální znečištění odtoků z biologických ČOV
  Dana Baudišová, Andrea Benáková
   
 11. Požadavek přísných koncentrací Ncelk. a Pcelk. na odtoku z ČOV nemusí zákonitě znamenat zvýšení investic nebo provozních nákladů
  Jan Foller, Jiří Jelínek, Tomáš Karásek, Eva Tomenendálová
   
 12. Vliv koncepce stokové sítě a ČOV na výslednou kvalitu vody v recipientu
  Jan Foller, Jiří Jelínek, Tomáš Karásek, Eva Tomenendálová
   
 13. ČOV s membránovým modulem pro lodní aplikace
  Milan Jun
   
 14. Ozonizace odpadní vody, praktické zkušenosti
  Jiří Beneš, Bedřich Brabec
   
 15. Aktivace s nízkou koncentrací fosforu
  Jiří Beneš, Bedřich Brabec
   
 16. Poutání fosforu a tenzidů v půdním (zemním) filtračním prostředí
  Jan Šálek, Michal Kriška, Marie Pištěková, Miloš Rozkošný
   
 17. Minimalizace energie a obslužné náročnosti pro domovní ČOV – Anaerobní čistírny
  Břetislav Krňávek
   
 18. Nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s hodnocením účinnosti hygienizace
  Ladislava Matějů, Magdalena Zimová, Martina Štěpánková
   
 19. Extrémní požadavky na čištění odpadních vod v Rusku
  Jan Gallus
   
 20. Vyhodnocení výsledků rekonstrukcí ČOV v podniku VaK Hodonín, a.s.
  Ladislav Kvapil
   
 21. Praktické zkušenosti odstraňování fosforu na ČOV České Budějovice
  Jiří Stara, Petr Hartman
   
 22. Použití čistého kyslíku a oxidu uhličitého pro čištění vysoce zatížených odpadních vod a jejich neutralizaci
  Antonín Kroupa, Ivo Vágner
   
 23. Odběr reprezentativního vzorku odpadní vody
  Vít Omelka, Pavel Bernáth
   
 24. Použití kontinuálních analyzátorů Skalar při měření nízkých koncentrací forem dusíku a fosforečnanů v odpadních vodách
  Karel Pazourek
   
 25. Ozone Sludge Disintegration – Practical experience in a Pharmaceutical Industry
  Michel A.