Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2007

datum 22.-23.2.2007
místo konání Sudický dvůr u Boskovic
počet účastníků 125

 

Přiložený archivní soubor obsahuje jednotlivé přednášky a jejich přílohy: Konference_2007_prednasky (10MB)

Přednášky: 

 1. CHKO Moravský kras a ochrana vod 
  Miroslav Kovařík   
 2. Možnosti biologické transformace dusitanů v prostředí aktivovaného kalu
  Jiří Wanner, Dana Vejmelková 
 3. Příklady řešení na dosažení nízkých odtokových koncentrací Nc a Pc v projektové praxi. 
  Karel Hartig 
 4. Použití odpadní vody z výroby bionafty pro denitrifikaci v procesu odstraňování dusíkuv kalové vodě na poloprovozním SBR 
  Malý J., Malá J., Široký P.  
 5. Odbourávání dusíku v systémech s kombinovanou biomasou, zkušenosti z vybraných referencí v zahraničí. 
  Erwin Böhnke, Robert Svadbík 
 6. Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku. 
  Pavel Jeníček 
 7. Zlepšení kvality organického substrátu produkovaného hydrolýzou čistírenských kalů pomocí přírodního zeolitu. 
  Pokorná E., Vondrysová J., Jeníček P, Lacaze E 
 8. Faktory způsobující hromadění dusitanů při nitrifikaci odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku 
  Pavel Švehla, Lucie Trojanová, Aleš Máša, Pavel Jeníček 
 9. Optimalizace dávkování externího substrátu pro denitrifikaci 
  Oldřich Vodička, Václav Hošek
 10. Membránová technologie v kombinaci s biologickým čištěním a technologií desar  
  Tatiana Sklenárová, Marcel Polesňák, Jiří Palbuchta
 11. Technologické možnosti komplexního řešení kalové koncovky menších ČOV a jejich srovnání.  
  Jan Foller 
 12. Elektrokoagulace – způsob, jak snižovat obsah fosforu v odpadních vodách za minimální náklady 
  Milan Uher, Roman Sládek 
 13. Kyslíková aerace – možné řešení požadavku masivního vnosu kyslíku. 
  Ivo Vágner 
 14. Použitie online analyzátorov jednotlivých foriem dusíka pre riadenie procesov ČOV. 
  Miroslav Kollár 
 15. Netradiční  řešení staveb a stavebních postupů při rekonstrukci  čistíren odpadních vod v extrémních přírodních nebo technických podmínkách. 
  Jan Gallus 
 16. Písek z ČOV nemusí být nebezpečným odpadem. 
  Zdeněk Hladík, Boris Doskočil 
 17. Čistírna pro hrad Pernštejn. 
  Vladimír  Spilka 
 18. Výsledky dlouhodobé aplikace chemického srážení fosforu v oblasti Lipna 
  Hana Bicanová, Jiří Stara, Ing. Jaroslava Fialová   
 19. LAKE RESTORATION – Metoda chemického srážení fosforu v eutrofizovaných nádržích, praktické zkušenosti z aplikace na Máchově jezeře 
  Vladimír Klouček, Ivana Vaverová