Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2005

datum 24. – 25.2.2005
místo konání zimní zahrada zámku Boskovice
počet zúčastněných 108

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník: Konference_2005_sbornik (31MB)

Program:

 1. Moravský kras – čistírny odpadních vod a kvalita vody
  Miroslav Kovařík, CHKO Moravský kras 

 2. Podmínky tvorby dusitanů v procesech přeměn dusíkatých sloučenin
  RNDr. Josef Malý, CSc., Ing. Jitka Malá, FAST VUT Brno

 3. Příčiny vzniku dusitanů v aktivačním procesu a jejich vliv na vlastnosti aktivovaného kalu
  Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí 

 4. Fyzikálně chemické hranice srážení fosforu ve vztahu k nařízení vlády č. 61/2003
  Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek a kolektiv, Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno 

 5. Odstraňování dusíku a fosforu v praxi – příklady z Německa, Rakouska a Švýcarska
  Günter Doppelbauer, VTA Engineering und Umwelttechnik GmbH, Rakousko 

 6. Návrh technologického řešení a strojního vybavení nově budovaných a rekonstruovaných ČOV, provozovaných Vodárenskou akciovou společností 
  Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek a kolektiv, Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno 

 7. Rekonstrukce a intenzifikace starších čistíren odpadních vod na úroveň nejpřísnějších požadavků současně platné legislativy
  Jan Gallus, VEGAspol, v.o.s. Jiráskova 12, 602 00 Brno. 

 8. Aplikace membránových procesů v oblasti čištění vod, odstraňování vysokých koncentrací dusíku z odpadních vod – technologie s imobilizovanými mikroorganismy – LentiKats® 
  Radek Stloukal, MEGA, a.s. 

 9. Použití EVHFILTRU, jako třetí stupeň čištění
  Oldřich Šamal, EVH, s.r.o. Brno 

 10. Denitrifikační Systém Leopold elimi-NITE
  Milan Svoboda, Ing.  Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o.