Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2019 Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   


kapky02KONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2019
  

  

datum 21. – 22. 2. 2019
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

140

DSC_0042 DSC_0029 DSC_0122 DSC_0202

Sborník konference "Blansko 2019" bude zveřejněn v době konání příští konference, tedy koncem února 2021.

Přehled příspěvků: 

 1. Nová právní úprava CHKO Moravský kras
     Leoš Štefka

 2. Eliminace transportu pesticidů a léčiv v ŽP
    Taťána Halešová

 3. Měření průtoku a kontrola kvality na odlehčovacích komorách
    Michaela Povýšilová

 4. Zdroje fosforu v povodí vybraných vodních nádrží
    Dušan Kosour

 5. Problematika monitoringu mikropolutantů v OV a kalech
    Josef Čáslavský, Klára Jagošová, Jan Foller

 6. Membránové separace při úpravě a čištění odpadních vod: principy, výhody a limitace
    Jiří Cakl

 7. Zkušební provoz ČOV Bosch Diesel Jihlava – čistírny s technologií MBR
  čistící i průmyslové OV
    Radek Vojtěchovský, Daniel Vilím

 8. Rizika využívání šedých vod
    Ladislava Matějů, Zdislava Boštíková, Martina Štěpánková, Petr Dušta

 9. Využití čistého kyslíku na ČOV masozávodu Kaufland
    David Bek, Antonín Kroupa

 10. ČOV České Budějovice – optimalizace aeračního systému
    Jiří Stara, Josef Smažík

 11. Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod
    Pavel Ditl, Tomáš Jirout

 12. Mikrobiální koroze antikorozních materiálů na ČOV
    Kateřina Kreislová, Zdeněk Barták, Libor Turek

 13. Zvýšení obsahu metanu v bioplynu pomocí rozkladu CO2
     Monika Vítězová, Tomáš Vítěz

 14. Optimalizace tlakové kanalizační sítě na základě nových způsobů komunikace domácích čerpacích stanic
    Andrzej Szeroki, Jozef Mikulec

 15. ČOV Blatnička – moderní, malá, plně automatizovaná ČOV s EO 600
    Richard Bábíček

 16. Čistírenské kaly v kompostech
    Olga Křížová

 17. Nová pravidla pro použití kalů na zemědělské půdě
    Josef Svoboda

 18. Zásady pro přípravu projektové dokumentace ČOV do 2.000 EO ve světle nové legislativy
     Jan Foller, Jiří Jelínek, Leoš Tůna