Banner

Galerie fotografií

Seminář o procesním míchání, Rybníky 2011 PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Již třetí neformální pracovní setkání nad tématem: 

„Procesní míchání a problematika návrhu reaktorů“

se zaměřením na čistírny odpadních vod proběhlo v Rybníkách u Moravského Krumlova. Jako už tradičně - za účasti předních odborníků z ČVUT (Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc., Prof. Ing. František Rieger, DrSc.), firmy TECHMIX (Ing. Pavel Seichter, CSc.), VAS, a.s. (Doc. Milan Látal, CSc.) a členů odborné skupiny CzWA OS REP. Tento „miniseminář“ pořádá na základě potřeby řešení konkrétních provozních problémů vedení OS REP z přesvědčení, že je probíraná problematika stále aktuální a že může zajímat i ostatní členy skupiny a další odborníky s jiným zaměřením.

Problematika řešení způsobu míchání a čerpání na čistírnách odpadních vod bývá velmi často podceňována a přes její aktuálnost a zřejmou důležitost se v této oblasti stále nic významného za poslední rok neudálo. Takto lze shrnout zkušenosti posledních let, kdy dochází k intenzifikaci velkého množství čistíren odpadních vod a kalových hospodářství na kvalitativně jinou technologickou úroveň a kdy hledáme úspory energií při zachování užitných vlastností zařízení. Proto také považujeme taková setkání za velmi užitečná a inspirující.

Praktické poznatky, přednesené pozvanými hosty na tomto setkání, především referát Prof. Ing. Františka Riegera, DrSc., vedly k závěru, že je třeba prezentovat na různých i větších odborných akcích více v praxi konkrétně využitelných informací a ověřených návodů na řešení. Aktuálnost tohoto tématu v obecné rovině podtrhuje přehled témat a prací Ústavu procesního inženýrství ČVUT, které uvedl Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

OS REP při CzWA se proto touto problematikou hodlá průběžně a trvale zabývat a pokud budou k dispozici užitečné, nové informace s prakticky použitelným výstupem, hodlá je presentovat i na své tradiční konferenci v Blansku, která proběhne již po páté, 21. – 22. 2. 2013.

Stále tedy trvá naše výzva ke spolupráci i s dalšími subjekty, setkávajícími se při své činnosti rovněž s touto problematikou, ať jsou nebo nejsou členy CzWA, anebo ať již jde o pouhé zájemce o možná řešení. Tuto diskusi můžeme vést buďto na naších webových stránkách nebo na zmíněné konferenci v Blansku 2013, což také velmi rádi uvítáme. V každém případě jsme připravení, pokud tato informace zaujme čtenáře těchto stránek, zodpovědět i případné písemné dotazy na našem mailu nebo pomoci i jinou formou při řešení konkrétních problémů.
 

sv_martin_2011_23