Banner

Galerie fotografií

Salon KH 8 Zkušenosti s provozováním systému malých kalových hospodářství PDF Tisk

Zkušenosti s provozováním systému malých kalových hospodářství

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_8.cast.pdf 513.96 KB
obrázek - poster   Salon_KH_8.cast.jpg 462.70 KB


Příklad koncepce s odvodněním kalu na malé mobilní odstředivce
která zajišťuje odvodnění kalu na třech svozových – centrálních ČOV, na které je svážen kal z pěti satelitních – vyvážených ČOV.

Testovaná lokalita:  VAS, a.s., divize Znojmo
Vyhodnocené období:  rok 2012
Použitý stroj:       Malá mobilní odstředivka – DO 250 z PBS Velká Bíteš, hltnost 2,5 – 4,0 m3/h
Počet centrálních-svozových ČOV:  3
Počet satelitních-vyvážených ČOV:  5


Salon_KH_8_obrazek1 

Svozové ČOV Projektovaná kapacita v EO 6 583
Využitá kapacita v EO 3 967
Vyvážené ČOV Projektovaná kapacita v EO 7 842
Využitá kapacita v EO 3 641
Obsluhované ČOV
celkem
Projektovaná kapacita v EO 14 425
Skutečné zatížení ČOV v EO 7 608


ROZDÍL PŘEPRAVNÍCH VZDÁLENOSTÍ
Přeprava kalu k MOK 6 685 km
Přeprava kalu na ČOV Znojmo 9 237 km
Přeprava kalu celkem 15 922 km
Přepravní vzdálenost bez MOK celkem 36 809 km
Celková úspora 20 887 km


ČOV vzdálenost od ČOV Znojmo objem kalojemů produkce tekutého kalu za r.2012 provozní hodiny provozní dny produkce tuhého kalu
[km] [m3] [m3] [hod/rok] [dny/rok] [t/rok]
Blížkovice 27,3 22 121 40 6 15
Božice 18,3 320 528 176 25 63
Hevlín 26,8 113 708 236 34 85
Jevišovice 19,5 126 605 202 29 73
Olexovice 16,5 108 440 147 21 53
Šanov 28,9 105 737 246 35 88
Štítary 24 178 902 301 43 108
Vranov 25 103 378 126 18 45
CELKEM     4 419 1 473 210 530

Sušiny kalu dosahují 16,7 % (kalová hospodářství nejsou optimalizována)

Kalová voda obsahuje asi 300 mg/l N – NH4, je třeba v budoucnu řešit rovnoměrnost zatížení.
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-