Banner

Galerie fotografií

Salon KH 7 Využití a dimenzování malé mobilní odstředivky PDF Tisk

Možnosti využití a dimenzování malé mobilní odstředivky

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_7.cast.pdf 25.55 KB
obrázek - poster   Salon_KH_7.cast.jpg 370.52 KB

 

Podmínky pro volbu kapacity malé mobilní odstředivky:

- Zatížitelnost ČOV, produkce fugátu při jednosměnném provozu (nad 12 m3/d)
- Látkový tok sušiny kalu (75 – 120 kg/h)
- Denní optimální doba provozu (asi 5 – 7 hodin), jedna směna nebo více
- Množství odvodněného kalu dle kontejneru, asi 2,5 – 3,0 t/d, (vždy plný kontejner)

Optimální režim provozu malé mobilní odstředivky:

- Pevný „jízdní řád“ na ČOV s optimalizovaným kalovým hospodářstvím
- Pracovní režim 5 dní v týdnu, jedna směna (minimálně)
- Obsluha je zaškolena pro obsluhu a kontrolu funkce navštěvovaných ČOV
- Po uvedení odstředivky do provozu zajišťuje obsluha ostatní práce spojené s provozem ČOV
- Počet obsluhovaných ČOV v pravidelném provozu je max. 5
- Optimální využití jednoho stroje s výše uvedenou kapacitou je asi 6000 – 12500 EO

Doporučený postup zpracování přebytečného kalu pro malou mobilní odstředivku:

- Řízená aerobní stabilizace při minimální koncentraci kyslíku 0,8 – 1,5 mg/l
- Gravitační zahuštění stahováním pravidelným kalové vody na minimálně 2,0 %
- Pro garanci hygienických vlastností kategorie II, minimální doba stabilizace 40 dní

Výhody využití malé mobilní odstředivky:

- Optimální využití kapacity kalového hospodářství
- Garantovatelné vlastnosti produkovaného kalu
- Stabilita funkce kalového hospodářství
- Stabilita biologického stupně ČOV
- Minimalizace provozních nákladů na zpracování kalu
- Maximální využití fondu pracovní doby obsluhy
- Efektivní využití vynaložené lidské práce
- Maximální využití investice do odvodnění kalu
- Úspora investičních nákladů při budování nebo rekonstrukci ČOV, která je obsluhována mobilní odstředivkou
- Zjednodušení řídicího systému ČOV
- Zjednodušení technologické linky kalového hospodářství ČOV
- Vždy kvalifikovaná a kompetentní obsluha
- Maximální využití finančních prostředků vložených do proškolení obsluhy

Podmínky optimálního využití mobilní odstředivky:

- Dobře navržená logistika provozu
- Existence standardního připojení pro hadici u kalojemu
- Výbava elektrické sítě ČOV musí být přizpůsobena pro připojení odstředivky s výkonem motoru asi 14 kW
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-