Banner

Galerie fotografií

Salon KH 6 Řešení většího kalových hospodářství malých ČOV PDF Tisk

Koncepce řešení kalových hospodářství většího počtu malých ČOV

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_6.cast.pdf 26.20 KB
obrázek - poster   Salon_KH_6.cast.jpg 374.17 KB

 

Základní specifika problému:

- Na ČOV se nevyplatí investice do úplné kalové koncovky vybavené stacionárním odvodněním (ČOV s kapacitou pod asi 2500 – 3000 EO)
- Nevýhodné dopravní vzdálenosti mezi zdrojem kalu a jeho možným zpracováním, jsou velké nebo naopak malé (pod 10 km), vysoká specifická spotřeba lidské práce
- Na ČOV se nevyplatí stálá obsluha
- Nejsou řešeny konečné vlastnosti kalu v souladu s platnou legislativou, ekonomicky přijatelným způsobem (většinou prosté uskladnění bez garance konečných parametrů)
- ČOV nemá vlastní kalojem (obyčejně ČOV s kapacitou pod 150 – 200 EO)

Obecné možnosti řešení:

- Převoz gravitačně zahuštěného nebo nezahuštěného kalu na větší ČOV se stacionárním odvodňovacím zařízením (vyplatí se pouze pro ČOV s kapacitou pod 2500 EO na dopravní vzdálenost do 10 km a pro ČOV s kapacitou pod asi 500 EO obecně)
- Využití malé mobilní odstředivky a odvodnění na místě (vyplatí se pro ČOV s kapacitou nad 1000 EO bez jímky na svážené vody a pro ČOV s kapacitou asi 500 – 1000 EO s jímkou na svážené vody a řízeným vypouštěním)
- Stacionární odvodnění (ČOV s kapacitou nad asi 3000 EO), tato ČOV může v omezené míře sloužit pro centrální zpracování kalu z menších ČOV

Kalová koncovka optimalizovaná pro malé ČOV (pod 3000 EO):

- Zahuštění – gravitační (2,0 – 3,5 %)
- Stabilizace – časem řízená středobublinná aerace (0,9 – 1,2 m3 vzduchu/m3 objemu kalojemu)
- Objem kalojemu – doba zdržení 40 – 45 dnů (ČOV pod 500 EO asi 50 – 60 dní)
- Minimální objem kalojemu pro ČOV pod 200 EO – 20 m3
- Odvodnění kalu – malá mobilní nebo stacionární odstředivka (hltnost 2,5 – 4,0 m3/h, látkový tok asi 75 – 120 kg/h, pro sušinu 2,0 – 3,5 %)

Řešení kalové koncovky dle kapacity ČOV:

- Nad 3000 EO – stacionární odvodnění kalu, nad 5000 EO strojní zahuštění kalu
- Kapacita 800 – 3000 EO, dle vystrojení, malá mobilní odstředivka
- Kapacita 200 – 800 EO, převoz zahuštěného kalu k odvodnění na větší ČOV
- Kapacita pod asi 200 EO, odvoz aktivovaného přebytečného kalu, předzahuštění v aktivaci (do asi 1,5 %), ke zpracování na větší ČOV

Omezení platná při návrhu rentabilní kalové koncovky pro malé ČOV:

- Stabilizovaný kal by měl být v oxickém stavu bez větších známek rozkladu
- Zatížení ČOV kalovou vodou při odvodňování kalu nesmí být větší než 10 % Q24/d
- Denní produkce odvodněného kalu (20 – 22 %) by měla činit asi 2,5 – 3,0 t (kontejner)
- Kalojem musí umožňovat standardní napojení hadice s typizovanou koncovkou
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-