Banner

Galerie fotografií

Salon KH 5 OSS - oxyterm sludge system PDF Tisk

OSS – oxyterm sludge system®

ke stažení

text uvedený níže   Salon_KH_5.cast.pdf 42.15 KB
obrázek - poster   Salon_KH_5.cast.jpg 356.58 KB

 

Jde o původní, patentovanou (2004), českou technologii komplexního řešení stabilizace a hygienizace kalu biologických čistíren odpadních vod, optimalizovanou pro objekty s kapacitou v rozmezí asi 3000 – 35000 EO.

Hlavní předností tohoto řešení je možnost zpracování kalů s nízkým obsahem organického podílu (z nízko zatížených biologických stupňů ČOV, odstraňujících dusík s vysokou účinností a navržených i na zvýšenou účinnost odbourávání některých xenobiotik).

Princip

Autotermní termofilní aerobní stabilizace (ATAS), využívající čistý kyslík.

Provozní podmínky

Technologie pracující bez vnějšího zdroje tepla při teplotě 55 – 62 °C

Konfigurace (doporučená/upravitelná)

 Salon_KH_5_obrazek1

Možnosti aplikace

- Rekonstrukce kalových hospodářství se zastaralou a nerentabilní technologií s mezofilní stabilizací přebytečného kalu, kde není využití pro bioplyn
- Kalové hospodářství větších ČOV bez primární sedimentace (například po repasi) nebo které slouží jako centrální jednotky pro svoz přebytečného kalu z více malých obecních biologických ČOV a domovních ČOV
- Obecně kalové hospodářství komunálních ČOV s kapacitou, která umožňuje rentabilní využití strojního zahuštění kalu (již od asi 3000 EO)

Výhody

- Univerzálnost možností použití
- Vysoká variabilita možného způsobu nasazení
- Přímá a účinná vazba a stabilizace provozu biologických stupňů ČOV
- Vysoká stabilita procesu
- Nízké nároky na garanci kvality vstupního kalu z hlediska obsahu organického podílu
- Zachování hygienických vlastností stabilizovaného kalu i po uložení na deponii (i několik týdnů)
- Nízké nároky na obsluhu
- Nízké provozní náklady
- Minimalizace množství produkovaného odvodněného kalu až na 50 % běžné produkce, dle podmínek provozu ČOV

Nevýhody (pro někoho)

Přiměřený požadavek na dodržení podmínek provozu dle provozního řádu ČOV a technologickou kázeň

Konečné vlastnosti stabilizovaného kalu

- Hygienické vlastnosti odpovídající kategorii I, dle požadavků legislativy, možnost přímé aplikace na půdu v tekutém nebo odvodněném stavu
- Dobrá odvoditelnost
- Zachování obsahu živin (N a P), ve formě využitelné rostlinami

A navíc: Po dobu provozu (i po garanční lhůtě) je při zachování přenosu dat z řídící jednotky zajištěno v dohodnutém rozsahu poradenství autorů patentu a dodavatele, zahrnující řešení technologických problémů pro kalové hospodářství i pro napojenou biologickou linku ČOV
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-