Banner

Galerie fotografií

Salon KH 4 Ekonomika zpracování čistírenských kalů PDF Tisk

Ekonomika zpracování čistírenských kalů
 
ke stažení 

text uvedený níže   Salon_KH_4.cast.pdf 107.30 KB
obrázek - poster   Salon_KH_4.cast.jpg 398.99 KB


Srovnávání jednotlivých technologií zpracování přebytečného čistírenského kalu z hlediska provozních nákladů patří k nejčastěji požadovaným a z hlediska faktického obsahu také k nejčastěji zkreslovaným nebo „optimalizovaným“ informacím. Při hodnocení ekonomických podkladů je třeba sledovat počet technologických operací a souvisejících zařízení zahrnovaných do kalkulačního vzorce.

Definice:

Přebytečným se stává veškerý produkovaný kal z technologické linky okamžikem, kdy je čerpán nebo vypouštěn z biologického stupně ČOV ke zpracování v kalovém hospodářství.

Základní položky objektivní ekonomické bilance:

- stavební investiční náklady (vždy ve srovnatelných cenách nebo dle katalogu výkonů)
- investice do technologických zařízení (vždy ve srovnatelných cenách nebo dle oficiálních ceníků)
- údržba a obnova technologického vybavení
- spotřeba elektrické energie (čerpání, pohony, technologické periferie, osvětlení) štítková/skutečná (kWh)
- spotřeba zemního plynu (m3) nebo jiných energií z externích zdrojů (GJ)
- spotřeba lidské práce podle úkonů popsaných v provozním řádu
- spotřeba chemikálií a ostatních látek nebo médií dle provozního řádu
- nezbytné poplatky třetím stranám (odvoz a zpracování odvodněného stabilizovaného kalu a manipulace s ním)

Optimální způsob srovnávání výsledků:

Pokud má ekonomická bilance přinést objektivní informaci o srovnávaných technologiích, musí být vždy vztahována k produkci surového přebytečného kalu vyjádřené v kg absolutní sušiny, nejlépe ve specifických nákladech na1 kgabsolutní sušiny surového přebytečného kalu. Možné je i vyjádření v % nákladů „standardní“ zvolené technologie, ale způsob získání musí vycházet opět z vyhodnocených nákladů na produkovaný surový přebytečný kal.


Srovnání provozních nákladů u vybraných technologií zpracování přebytečného kalu (v Kč):

Salon_KH_4_tabulka1
*    náklady jsou stanoveny bez odstranění amoniaku !!
**  minimalistická varianta se střední dobou zdržení 3 dny v nádržích1 a 3

Zahrnuté hodnoty použité pro výpočet (na základě hodnot z praxe – rok výpočtu 2010):

- stavební náklady, náklady na pořízení technologických zařízení a dle toho třídy odpisů a jejich denní výše
- ceny energií, materiálů a služeb (není počítána odlišná cena za likvidaci kalu kategorie I a II !!)
- zahuštění kalu v technologii, degradace sušiny kalu, účinnost následného odvodnění
- náklady na obsluhu
 


NAVIGACE PO SALONU -0- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-