Banner

Galerie fotografií

Salon kalového hospodářství
Odborná skupina OS-REP připravila v širší spolupráci prezentaci souhrnu informací z oblasti kalového hospodářství čistíren odpadních vod. 


dsc_0354_20130223_1086915691
Cílem bylo shromáždit základní, potřebné informace z této oblasti a dát je k dispozici tak, aby mohly sloužit pro základní orientaci při řešení koncepce kalového hospodářství na stávající, rekonstruované či nově plánované čistírně odpadních vod.


Salon kalového hospodářství je primárně cílen na čistírny do cca 40 000 ekvivalentních obyvatel. Mnohé informace jsou však platné univerzálně. 

Kompletní salon kalového hospodářství sestávající z 8 prezentačních tabulí a informací byl prezentován na konferenci OS-REP v Blansku, 21.-22. února 2013.

Nyní je celý obsah "salonu" zveřejněn i zde. Zároveň je umožněno i stažení grafiky a textů. 
 
Číslo Titulek článku
1 Salon kalového hospodářství - úvod
2 Salon KH 1 Legislativa ČR/EU
3 Salon KH 2 Technologie zpracování kalu
4 Salon KH 3 Technologie pro hygienizaci kalu na kategorii 1
5 Salon KH 4 Ekonomika zpracování čistírenských kalů
6 Salon KH 5 OSS - oxyterm sludge system
7 Salon KH 6 Řešení většího kalových hospodářství malých ČOV
8 Salon KH 7 Využití a dimenzování malé mobilní odstředivky
9 Salon KH 8 Zkušenosti s provozováním systému malých kalových hospodářství