Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2007 Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   

KONFERENCE 
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
BOSKOVICE 2007 

datum 22.-23.2.2007
místo konání Sudický dvůr u Boskovic
počet účastníků 125

boskovice_2007_5 boskovice_2007_4

 

Obsah a přílohy z vydaného sborníku:
 
01 CHKO Moravský kras a ochrana vod
Miroslav Kovařík 
 alt text 231.77 KB alt tabulka 124.45 KB 
 
02 Možnosti biologické transformace dusitanů v prostředí aktivovaného kalu
Jiří Wanner, Dana Vejmelková
 alt text 197.05 KB   
 
03 Příklady řešení na dosažení nízkých odtokových koncentrací Nc a Pc v projektové praxi.
Karel Hartig
 alt text 162.97 KB 
 
04 Použití odpadní vody z výroby bionafty pro denitrifikaci v procesu odstraňování dusíku
v kalové vodě na poloprovozním SBR
Malý J., Malá J., Široký P. 
 alt text 338.85 KB 
 
05 Odbourávání dusíku v systémech s kombinovanou biomasou, zkušenosti z vybraných referencí v zahraničí.
Erwin Böhnke, Robert Svadbík,
 alt text 209.79 KB alt obrazky 787.60 KB alt tabulka1 93.69 KB alt tabulka2 99.97 KB alt tabulka3 104.32 KB 
 
06 Vliv kalového hospodářství na odstraňování dusíku.
Pavel Jeníček
 alt text 312.94 KB 
 
07 Zlepšení kvality organického substrátu produkovaného hydrolýzou čistírenských kalů pomocí přírodního zeolitu.
Pokorná E., Vondrysová J., Jeníček P, Lacaze E,
 alt text 413.21 KB 
 
08 Faktory způsobující hromadění dusitanů při nitrifikaci odpadních vod s vysokou koncentrací amoniakálního dusíku
Pavel Švehla, Lucie Trojanová, Aleš Máša, Pavel Jeníček,
 alt text 229.04 KB   
 
09 Optimalizace dávkování externího substrátu pro denitrifikaci
Oldřich Vodička, Václav Hošek
 alt text 86.84 KB 
 
10 Membránová technologie v kombinaci s biologickým čištěním a technologií desar 
Tatiana Sklenárová, Marcel Polesňák, Jiří Palbuchta,   
 alt text 479.64 KB 
 
11 Technologické možnosti komplexního řešení kalové koncovky menších ČOV a jejich srovnání. 
Jan Foller
 alt text 210.91 KB 
 
12 Elektrokoagulace – způsob, jak snižovat obsah fosforu v odpadních vodách za minimální náklady
Milan Uher, Roman Sládek,
 alt text 1.51 MB 
 
13 Kyslíková aerace - možné řešení požadavku masivního vnosu kyslíku.
Ivo Vágner,
 alt text 253.29 KB alt schema1 81.52 KB alt schema2 139.49 KB 
 
14 Použitie online analyzátorov jednotlivých foriem dusíka pre riadenie procesov ČOV.
Miroslav Kollár
 alt text 178.24 KB alt grafy 1.26 MB 
 
15 Netradiční  řešení staveb a stavebních postupů při rekonstrukci  čistíren odpadních vod v extrémních přírodních nebo technických podmínkách.
Jan Gallus
 alt text 339.06 KB 
 
16 Písek z ČOV nemusí být nebezpečným odpadem.
Zdeněk Hladík, Boris Doskočil,
 alt text 151.40 KB 
 
17 Čistírna pro hrad Pernštejn.
Vladimír  Spilka
 alt text 165.86 KB 
 
18 Výsledky dlouhodobé aplikace chemického srážení fosforu v oblasti Lipna
Hana Bicanová, Jiří Stara, Ing. Jaroslava Fialová  
 alt text 1.10 MB 
 
19 LAKE RESTORATION – Metoda chemického srážení fosforu v eutrofizovaných nádržích, praktické zkušenosti z aplikace na Máchově jezeře
Vladimír Klouček, Ivana Vaverová,
 alt text 1.26 MB