Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2005 Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   

KONFERENCE 
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
 BOSKOVICE 2005

datum 24. - 25.2.2005
místo konání zimní zahrada zámku Boskovice
počet zúčastněných 108

 

boskovice_2005_5 boskovice_2005_2

 

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník ...   alt seminar boskovice.pdf 29.34 MB

Obsah připojeného souboru:
 
 
1. Moravský kras – čistírny odpadních vod a kvalita vody
RNDr. Miroslav Kovařík, CHKO Moravský kras 

2. Podmínky tvorby dusitanů v procesech přeměn dusíkatých sloučenin
Prof. RNDr. Josef Malý, CSc., Ing. Jitka Malá, FAST VUT Brno

3. Příčiny vzniku dusitanů v aktivačním procesu a jejich vliv na vlastnosti aktivovaného kalu
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí 
 
4. Fyzikálně chemické hranice srážení fosforu ve vztahu k nařízení vlády č. 61/2003
Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek a kolektiv, Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno
 
5. Odstraňování dusíku a fosforu v praxi - příklady z Německa, Rakouska a Švýcarska
Ing. Günter Doppelbauer, VTA Engineering und Umwelttechnik GmbH, Rakousko
 
6. Návrh technologického řešení a strojního vybavení nově budovaných a rekonstruovaných ČOV, provozovaných Vodárenskou akciovou společností
Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek a kolektiv, Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno
 
7. Rekonstrukce a intenzifikace starších čistíren odpadních vod na úroveň nejpřísnějších požadavků současně platné legislativy
Ing. Jan Gallus, VEGAspol, v.o.s. Jiráskova 12, 602 00 Brno.
 
8. Aplikace membránových procesů v oblasti čištění vod, odstraňování vysokých koncentrací dusíku z odpadních vod - technologie s imobilizovanými mikroorganismy - LentiKats®
Ing. Radek Stloukal, MEGA, a.s.
 
9. Použití EVHFILTRU, jako třetí stupeň čištění
Ing. Oldřich Šamal, EVH, s.r.o. Brno
 
10. Denitrifikační Systém Leopold elimi-NITE
Ing. Milan Svoboda, Ing.  Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o.