Banner

Galerie fotografií

Pracovní cesta Rakousko 201305 - exkurze do výroby chloru a na ČOV PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   
DSC_0679

Pracovní cesta 15. – 17.5.2013, do Rakouska. 


Předmět:
Odborná exkurze do výroby mateřského podniku firmy Donauchem s.r.o, výroba chlóru a vodařské chemie, a na 2 ČOV využívající výrobky firmy Donauchem.
Cíl cesty: Rakousko – Bruckl, Klagenfurt, Langenwang

Na základě předcházejících dohod o možné spolupráci v rámci činnosti odborné skupiny OS REP při CzWA a firmy Donauchem s.r.o., proběhla ve dnech 15. – 17. 5. 2013 pracovní cesta odborníků skupiny, kteří se aktivně zabývají intenzifikací procesů chemického srážení fosforu, návrhy třetích stupňů dočištění biologicky vyčištěné odpadní vody a příbuznou problematikou.

Cílem této cesty byla odborná exkurze do moderní výroby chemikálií pro vodohospodářské provozy na bázi chlóru (chlornan sodný, chlór, chloridy železa a kyselina chlorovodíková, aj.) a hydroxidu sodného, vycházející z moderní membránové elektrolýzy čistého chloridu sodného. Tato moderní chemická výroba byla v místě ubytování v městečku Bruckl. Kromě jmenovaných výrobků a surovin je v závodě zpracováván i bauxit na polyaluminium chlorid a směsné výrobky na podobné bázi, například pro účely potlačování vláknitého bytnění biologických stupňů ČOV. 


Výrobní závod firmy Donauchem v Brucklu, jehož provozy byl předmětem této části exkurze, představuje moderní technologii s vysokým stupněm zabezpečení a zhlédnutí celého provozu, které bylo doprovázeno zasvěceným odborným výkladem kompetentních zástupců firmy, muselo být přínosem pro všechny zúčastněné bez ohledu na úroveň a zaměření jejich původní profese. Podobné exkurze by měly být organizovány i z vlastního zájmu odběratelů zmíněných výrobků, nejen na pozvání, a to především pro technology, kteří mohou získané poznatky využít mnohem lépe než „manažéři“ různých úrovní, kteří se naopak takových akcí zúčastní zatím mnohem častěji. Nejen moderní membránové elektrolyzéry, ale i výroba chloridů železa zpracováním železného šrotu, byly velkým přínosem pro informovanost účastníků exkurze. Trochu zamrzelo, že díky ochraně firemního know-how nebylo lépe vysvětleno odstraňování případných „legůr“ z konečného produktu ve zpracované oceli. To však je méně podstatný detail.

DSC_0707Během cesty byly dále navštíveny dvě městské ČOV. První byla ČOV ve městě Klagenfurt s kapacitou asi 250 000 EO. ČOV byla postavena v sedmdesátých letech a postupem času a pod vzrůstajícím tlakem legislativy byla postupně rekonstruována. Tomu odpovídal i aktuální stav technologických zařízení, která nebyla obnovována. Technologie byla na standardní evropské úrovni doby výstavby a lze konstatovat, že až na kalové hospodářství, plní ČOV dobře svojí funkci doposud. Nominální kapacita ČOV, která činila původně asi 300000 EO, není využita a skutečné zatížení ČOV odpovídá přibližně výše uvedené hodnotě. Konfigurace je následující: Česle15 mm, česle3 mm, vírový lapák písku, rozdělení na dvě linky, podélné usazováky, zahuštění primárního kalu, dvě kruhové aktivační nádrže, rozdělené do několika sekcí, biofiltr a kruhové dosazovací nádrže, zahuštění přebytečného kalu na bubnovém sítu. Bioplyn z mezofilní anaerobní stabilizace kalu je využíván v kogenerační jednotce, ČOV je, podle sdělení provozu energeticky soběstačná.

Druhá navštívená ČOV byla navržena s kapacitou asi 30000 EO a je aktuálně látkově zatížena na odpovídající hodnotu s tím, že hydraulicky je zatížena mnohem více (asi 7500 m
3/d). ČOV je řešena s chemickým srážením fosforu. I na této ČOV bylo patrné, že původní technologie byla jiná, a že současný stav je výsledkem několika postupných intenzifikačních kroků. Právě zřetelný postup změn v technologických koncepcích obou ČOV byl velmi poučný, stejně jako příkladný pořádek v provozu. Sdělené informace o kvalitě vyčištěné vody byly velmi zajímavé. Potěšující byla otevřenost provozovatelů v odpovědích na položené otázky.

Celá tato pracovní cesta, organizovaná skupinou OS REP při CzWA, ve spolupráci s firmou Donauchem, byla velmi poučná a všem organizátorům patří upřímné poděkování. Oč méně formální byla komunikace s rakouskými hostiteli během diskusí v přátelském prostředí, o to více přínosná a inspirující byla náplň celé exkurze.

Z navštívených objektů a průběhu cesty, byla pořízena fotodokumentace, zpřístupněna je přes tento odkaz: fotogalerie z cesty

Zpracoval: Ing. Jan Foller

V Brně, dne: 23.5.2013

DSC_0720