Banner

Galerie fotografií

Po páté konferenci ... PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

V Blansku skončila 5. konference k řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod.

Již po páté se sešli domácí i zahraniční odborníci, aby si vyměnili zkušenosti a nové praktické informace k řešení extrémních (chápejme neobvyklých nebo nadstandardních), požadavků na procesy čištění odpadních vod.

Ačkoliv to nebylo přímo podmínkou, organizační výbor doporučil autorům referátů, aby zaměřili svoji pozornost i na spolučištění průmyslových odpadních vod s komunálními, splaškovými odpadními vodami na běžných komunálních čistírnách odpadních vod (dále jen ČOV) a na vše, co s tím může souviset.

dsc_0285_20130224_1504784804Organizační výbor konference vycházel při hledání atraktivního programu konference z předpokladu, že čištění odpadních vod je služba, která má být přístupná za jistých podmínek všem, kteří v dané lokalitě žijí a pracují, tedy i podnikatelským subjektům, pokud jejich činnost, produkující odpadní vody neohrozí bezpečnost a funkci kanalizace a napojené ČOV. Důraz na využití volných kapacit a technologických možností ČOV je podle mínění organizátorů legitimním požadavkem. Pokud nahlédneme do programu konference, řada přednášejících přání organizátorů vyhověla. Byly předneseny referáty obsahující informace z provozní praxe, například ze zpracování odpadních vod vznikajících při úpravě vody na vodu pitnou i tolik potřebné informace o tvorbě a aplikaci kanalizačních řádů, jako nástroje při rozhodování a kontrole. Další skupinou referátů byly přednášky připomínající důležitost „inženýrského“ přístupu k navrhování aparátů a volbě technologických zařízení ČOV a jiné, podrobnější zprávu o obsahu a průběhu konference přinese připravovaný článek ve Vodním hospodářství.

Základním požadavkem organizátorů bylo nabídnout v programu prakticky využitelné, ověřené a objektivní informace nebo informace o moderních a perspektivních trendech v oboru, bez komerčně zaměřené presentace konkrétních zařízení a přístrojů. K tomu pak sloužila souběžně otevřená výstavka a večerní panelová diskuse na uspořádaném koktailu.

Tradičně, jako doplněk zazněla v programu i přednáška vztahující se k místu konání konference a ochraně přírody, k Moravskému krasu.

dsc_0354_20130224_1784962959Jestli se podařilo organizátorům uspořádat přínosnou, užitečnou a zajímavou akci, to ať posoudí sami účastníci. V každém případě patří dík všem přednášejícím, sponzorům a vystavovatelům za to, že se akce uskutečnila, a že jí ve svém nabitém programu věnovali svůj čas.

Přes to, že s ohledem na datum konání (20. – 22.2.2013), nebylo možné využít všechny nabízené služby wellness hotelu Panoráma v Blansku (www.hotelpanorama.cz), kde akce probíhala (bazén, masáže, koupele a jiné), připravil personál hotelu účastníkům i tak příjemné a klidné prostředí, výborné jídlo a bezproblémový pobyt. Protože i související servis má významný vliv na tvorbu konečného pocitu z akce, musíme za tyto odvedené perfektní služby poděkovat veškerému personálu hotelu.

Z prvních ohlasů nabyli organizátoři (OS REP při CzWA), že jejich práce měla smysl, a proto doufáme, že se v Blansku sejdeme opět, již na 6. konferenci 26. – 27.2.2015, a že program bude stejně nebo více podnětný a zajímavý než ten letošní. Závěrem za organizátory sdělujeme, že uvítáme všechny podněty nebo nápady, které by mohly učinit tuto akci více zajímavou a užitečnou.