Banner

Galerie fotografií

Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2019 PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   


kapky02KONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2019
  

 

Materiály ke stažení:  
 1. cirkulář:   blansko_2019_1.cirkular.pdf 580.05 KB  
 2. cirkulář:   blansko_2019_2.cirkular.pdf 1.25 MB

 

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, pod záštitou CzWA, MZe a MŽP ve spolupráci s hlavními partnery Vodárenskou akciovou společností, a. s., AQUA PROCON s.r.o. a správou CHKO Moravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství, si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, která se bude konat:

21. – 22. února 2019 v Blansku


Cílem konference je jak seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznat-ky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod, umožňujícími dosažení vysokých účinností odstranění znečištění s ohledem na rostoucí nároky ochrany životního prostředí, tak i výměna praktických zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.
Jako již tradičně je i tentokrát v rámci pořádané akce připraven doplněk přinášející další zajímavosti k tématům konference. V rámci Salonu inspirace bude v duchu hesla „I malé čistírny mohou čistit na úrovni" uspořádána vý-stavka zařízení pro vystrojení malých čistíren odpadních vod. Členové pořádající odborné skupiny budou připraveni poskytnout konzultace k dané tématice.


Základní tematické oblasti konference

-  ČOV a procesní inženýrství, nové postupy, koncepce malých čistíren.
Praktické výsledky aplikací moderních technologických postupů a konstrukčních řešení.

-  Teorie, optimalizace a ekonomika procesů odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod se zaměřením na nízké zbytkové koncentrace, vysokou účinnost a minimalizaci poplatků za vypouštěné znečištění.

-  Metody provozní kontroly nízkých koncentrací různých forem dusíku a fosforu v provozu a ve vyčištěné odpadní vodě, minimalizace provozních nákladů.

-  Technologická zařízení pro realizaci terciárního dočištění a alternativní řešení.

-  Problematika mikropolutantů, sledování a odstraňování ve vodě a čistírenských kalech.

-  Hladiny koncentrací vypouštěného znečištění a jejich dopad na oživení recipientu a vývoj sinic.

-  Specifické požadavky chráněných oblastí na účinnost čištění odpadních vod

-  Technologické koncepce kalového hospodářství čistíren odpadních vod, jejich možnosti, uplatnění a dopady na ekonomiku provozu.  
Možnosti využití či dalšího zpracování čistírenských kalů.

-  Vazba ČOV - stoková síť, doprava splaškových vod na větší vzdálenosti

-  Procesy a technologie pro zajištění ochrany ovzduší v kanalizačním a čistírenském provozu.


Budou vítány i příspěvky nabízející jiná,
související témata s praktickým dopadem na provoz a funkci ČOV.

Organizátoři zvou k aktivní účasti všechny odborníky, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti z řešení tematických oblastí konference.

Tyto i další informace naleznete v přiloženém cirkuláři

(odkaz na začátku článku)