Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2017 Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   

grafika02bKONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2017
  

datum 23. – 24. 2. 2017
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

118


DSC_1046 DSC_1138 DSC_9002

Byl zveřejněn sborník konference "Blansko 2017" (odkaz níže) ...
Read More

Připojený soubor obsahuje vydaný sborník:   sbornik_blansko_2017.pdf 8.03 MB 

Přehled příspěvků: 

 1. Bakteriální společenstva ve vodním prostředí Moravského krasu: vliv organicky znečištěné vody na výskyt zdravotně významných mykobakterií
  Pavlík I. a kol.

 2. Vyhodnotenie kvality vycistenej vody a prevádzkových parametrov na 2 mestských ČOV  s intenzívnym odstraňovaním dusíka a fosforu v SR
  Drtil M.

 3. Výskyt pesticidních látek v CHKO Moravský kras
  Halešová T.

 4. Třetí stupeň čištění – možná úsporná technická řešení
  Foller J.

 5. Řešení intenzívně navštěvovaného objektu v krasovém území
  Plotěný K., Vacek J.

 6. Nová generace rotačních objemových čerpadel a srovnání vhodnosti jejich použití s vřetenovými čerpadly
  Rouš J.

 7. Intenzifikace kalové koncovky s dezintegrací kalu
  Esterka M., Foller J.

 8. Vliv polymerů v zemědělství: jejich použití a výhody
  Carly C., Harastej J.

 9. Srážení zbytkových koncentrací fosforu – železo nebo hliník?
  Pečenka M., Novotná V.

 10. Mikrobiologická kontaminace kalů a požadavky na ověření účinnosti hygienizace
  Matějů L.

 11. Dostupnost fosforu pro rostliny
  Záhora J.

 12. Semicentrálne riešenie čistenia komunálnych vôd a vybraných priemyselných odpadových vôd
  Hlavačka V., Pénzes L.

 13. Membránové ČOV- možnosti, praktické aplikace a zkušenosti
  Vojtěchovský R., Vilím D.

 14. Mechanické předčištění pro malé průtoky
  Prax O.

 15. Balasty, výskyt, příčiny, možnosti a způsoby odstranění – příklady z praxe
  Mázlová M.

 16. Praktické zkušenosti z použití laserových průtokoměrů na stokových sítích
  Povýšilová M.

 17. Optimalizace provozu ČOV v papírnách pomocí optického senzoru CHSK
  Volenec M.

 18. Navrhování a provoz čerpadel a míchadel na ČOV
  Novotný F.