Banner

Galerie fotografií

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
Fosfor - žhavé téma PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Fosfor – žhavé téma, které „hýbe“ Evropou, ale v ČR jsme stále schopni je účinně uchladit.

Od začátku roku 2016 se vede v české, nejen odborné veřejnosti, bohatá diskuse na téma odtokových koncentrací nutrientů (dusík, fosfor), z komunálních čistíren odpadních vod a jejich zpoplatnění, a dále pak na téma zpoplatnění odběru vod z vod podzemních a vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových. Začaly se objevovat první odhady ekonomického dopadu, v říjnu 2015 na MŽP, publikovaného návrhu novely „Vodního“ zákona.

Je zřejmé, že reálně uvažující člověk, natož pak odborník musel, při znalosti situace, jistou akci ze strany MŽP očekávat, když se dařilo více než 18 let držet metodiku poplatků na stejné (v případě fosforu iracionálně), stanovené cenové hladině, ale předložený návrh svým pojetím předčil veškerá očekávání. Absence širší odborné diskuse před vydáním „novely“ a především zpočátku sebevědomý postoj MŽP, byly spouštěčem různých aktivit ve všech kruzích, kterých se toto téma existenčně dotýká. Kromě líčení různých spekulativních názorů laiků, popisujících například katastrofický nárůst cen vodného a stočného, se objevily, ovšem v menší míře i pokusy o realistické posouzení stavu oboru a možností naplnit „literu“ příslušné části, navrženého zákona na současných čistírnách odpadních vod (dále jen ČOV). 

Celý článek...
 
Naše stanovisko k připravované novele „Vodního zákona“ a návrhu nových poplatků za vypouštěné znečištění PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Stanovisko odborné skupiny CzWA pro řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – OS REP k připravované novele „Vodního zákona“ a návrhu nových poplatků za vypouštěné znečištění

Problematika návrhu novely zákona č. 254/2001, Sb. „Vodní zákon“, dále jen novely, především však nových sazeb za vypouštěné znečištění a odběr vod z vod podzemních, byla projednána na interním semináři skupiny k tomuto problému, konaném 11.11.2015. Východiskem pro jednání byly informace z jednání a presentace na MŽP, které se konalo 9.10.2015. 

Celý článek...
 
Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2015 PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   


grafika02bKONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2015
  

 

datum 26. - 27.2.2015
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

125

DSC_0139 DSC_0148 DSC_0446

Celý článek...
 
10 let trvání konferencí PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Konference na téma: „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“ v roce 2015 oslaví deset let

V době konání 6. konference „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Blansko 2015“, která proběhne v termínu 26. – 27. února 2015 v hotelu Panorama v Blansku – Češkovicích, uplyne 10 let od okamžiku, kdy se konala pod záštitou VAS, a.s. tato akce poprvé. Konference na téma: „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“ a VAS oslaví deset let
 

obrazovka2005 obrazovka2007 konference_osrep2009_logo_small obrazovka obrazovka2013
Boskovice 2005  Boskovice 2007  Blansko 2009  Blansko 2011  Blansko 2013
Celý článek...
 
Legislativa a předávání kalů mezi ČOV PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   

Předávání kalů z malých ČOV ke zpracování na velkých ČOV je díky legislativní úpravě v ČR zajímavé téma k diskusi.

Naše skupina byla v reakci na článek vydaný v časopise "Vodní hospodářství" oslovena s žádostí o vyjasnění této problematiky.

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně závažné téma, zveřejňujeme se svolením jednotlivých diskutujících tuto konverzaci zde, na našich internetových stránkách.

Uvítáme relevantní informace nebo názory Vás, čtenářů našich stránek.

Celý článek...