Banner

Galerie fotografií

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2017 PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   


grafika02bKONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2017
  

 

Materiály ke stažení:  
 1. cirkulář:   blansko_2017_1.cirkular.pdf 359.43 KB  
 2. cirkulář:   blansko_2017_2.cirkular.pdf 1.16 MB

Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod, pod záštitou CzWA, ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností, a.s., jako generálním partnerem a za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství si Vás dovolují pozvat k aktivní účasti na sedmé konferenci, která se bude konat ve dnech:

23. – 24. února 2017 v Blansku


Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s nejnovějšími poznatky a technologickými postupy z oblasti čištění odpadních vod u nás i v zahraničí, které umožňují dosáhnout vysokých účinností zejména v odstraňování nutrientů a výměna praktických zkušeností mezi odborníky zabývajícími se touto problematikou.    
Konference 2017 navazuje na předchozí úspěšné akce konané v Boskovicích a Blansku v minulých 12 letech a klade si za cíl přinášet především konkrétně využitelné, i když nejen nové informace z oboru. Organizátoři jsou přesvědčení, že „i malé čistírny zasluhují inženýrský přístup."

Celý článek...
 
Fosfor - žhavé téma PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Fosfor – žhavé téma, které „hýbe“ Evropou, ale v ČR jsme stále schopni je účinně uchladit.

Od začátku roku 2016 se vede v české, nejen odborné veřejnosti, bohatá diskuse na téma odtokových koncentrací nutrientů (dusík, fosfor), z komunálních čistíren odpadních vod a jejich zpoplatnění, a dále pak na téma zpoplatnění odběru vod z vod podzemních a vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových. Začaly se objevovat první odhady ekonomického dopadu, v říjnu 2015 na MŽP, publikovaného návrhu novely „Vodního“ zákona.

Je zřejmé, že reálně uvažující člověk, natož pak odborník musel, při znalosti situace, jistou akci ze strany MŽP očekávat, když se dařilo více než 18 let držet metodiku poplatků na stejné (v případě fosforu iracionálně), stanovené cenové hladině, ale předložený návrh svým pojetím předčil veškerá očekávání. Absence širší odborné diskuse před vydáním „novely“ a především zpočátku sebevědomý postoj MŽP, byly spouštěčem různých aktivit ve všech kruzích, kterých se toto téma existenčně dotýká. Kromě líčení různých spekulativních názorů laiků, popisujících například katastrofický nárůst cen vodného a stočného, se objevily, ovšem v menší míře i pokusy o realistické posouzení stavu oboru a možností naplnit „literu“ příslušné části, navrženého zákona na současných čistírnách odpadních vod (dále jen ČOV). 

Celý článek...
 
Naše stanovisko k připravované novele „Vodního zákona“ a návrhu nových poplatků za vypouštěné znečištění PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Stanovisko odborné skupiny CzWA pro řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – OS REP k připravované novele „Vodního zákona“ a návrhu nových poplatků za vypouštěné znečištění

Problematika návrhu novely zákona č. 254/2001, Sb. „Vodní zákon“, dále jen novely, především však nových sazeb za vypouštěné znečištění a odběr vod z vod podzemních, byla projednána na interním semináři skupiny k tomuto problému, konaném 11.11.2015. Východiskem pro jednání byly informace z jednání a presentace na MŽP, které se konalo 9.10.2015. 

Celý článek...
 
Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2015 PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   


grafika02bKONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2015
  

 

datum 26. - 27.2.2015
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

125

DSC_0139 DSC_0148 DSC_0446

Celý článek...