Banner

Galerie fotografií

Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod, odborná skupina při Asociaci pro vodu ČR
Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2019 PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   


kapky02KONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2019
  

  

datum 21. – 22. 2. 2019
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

140

DSC_0042 DSC_0029 DSC_0122 DSC_0202

Sborník konference "Blansko 2019" bude zveřejněn v době konání příští konference, tedy koncem února 2021.

Celý článek...
 
Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod 2017 PDF Tisk
Autor: Ing. Petr Klimeš   

grafika02bKONFERENCE
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
BLANSKO 2017
  

datum 23. – 24. 2. 2017
místo konání   Wellness hotel Panorama, Blansko
počet účastníků
(bez vystavovatelů) 

118


DSC_1046 DSC_1138 DSC_9002

Byl zveřejněn sborník konference "Blansko 2017" (odkaz níže) ...
Read More

Celý článek...
 
Fosfor - žhavé téma PDF Tisk
Autor: Ing. Jan Foller   

Fosfor – žhavé téma, které „hýbe“ Evropou, ale v ČR jsme stále schopni je účinně uchladit.

Od začátku roku 2016 se vede v české, nejen odborné veřejnosti, bohatá diskuse na téma odtokových koncentrací nutrientů (dusík, fosfor), z komunálních čistíren odpadních vod a jejich zpoplatnění, a dále pak na téma zpoplatnění odběru vod z vod podzemních a vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových. Začaly se objevovat první odhady ekonomického dopadu, v říjnu 2015 na MŽP, publikovaného návrhu novely „Vodního“ zákona.

Je zřejmé, že reálně uvažující člověk, natož pak odborník musel, při znalosti situace, jistou akci ze strany MŽP očekávat, když se dařilo více než 18 let držet metodiku poplatků na stejné (v případě fosforu iracionálně), stanovené cenové hladině, ale předložený návrh svým pojetím předčil veškerá očekávání. Absence širší odborné diskuse před vydáním „novely“ a především zpočátku sebevědomý postoj MŽP, byly spouštěčem různých aktivit ve všech kruzích, kterých se toto téma existenčně dotýká. Kromě líčení různých spekulativních názorů laiků, popisujících například katastrofický nárůst cen vodného a stočného, se objevily, ovšem v menší míře i pokusy o realistické posouzení stavu oboru a možností naplnit „literu“ příslušné části, navrženého zákona na současných čistírnách odpadních vod (dále jen ČOV). 

Celý článek...